En av oss lärare läser just nu lärarlyftet via Högskolan i Dalarna och har fått i uppdrag att lära sig mer elevernas olika skriftspråk. Första utmaningen var att kunna skriva sitt eget namn på något av elevernas språk. Nu har vi alla lärare fått lära oss mer…om alfabet, hur ord binds ihop och om siffersystemet. Många Aha-upplevelser för oss lärare som t.ex. att arabiska och dari använder samma alfabet!

Missa inte chansen att lära av varandra! Det skapar förståelse för uppgiften dina elever ställs inför varje dag i skolan.